Rolul DGASPC Maramures

Rolul acestei instituţii este de a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.

Misiunea noastră

Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș se desfăşoară în conformitate cu strategiile naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului, principalul obiectiv constituindu-l diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite, în special prin creşterea numărului de servicii alternative destinate prevenirii instituţionalizării şi protecţiei de tip familial.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș realizează şi asigură la nivel judeţean aplicarea măsurilor, politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror alte persoane aflate la nevoie.

Comunicare

21/10/2019

DGASPC Maramureș anunță modificări în ceea ce privește organizarea concursului publicat în data de 04.10.2019

Nr. 41060/21.10.2019 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES ANUNTA modificări în ceea ce privește organizarea concursului publicat în data de 04.10.2019, astfel: […]
21/10/2019

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de DGASPC Maramureș pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul publicat in 4 octombrie 2019
14/10/2019

Rezultatele finale la concursul organizat în perioada 9-11 octombrie 2019, pentru ocuparea pe durată determinată a unor posturi contractuale vacante

Rezultate finale concurs 09-11 octombrie 2019
14/10/2019

Selecție grup țintă: Aplicați acum pentru “O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ DOMESTICĂ!”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș vă invită să participați la procesul de selecție a  persoanelor care vor face parte din grupul – […]
11/10/2019

Rezultatele la interviul organizat în data de 11.10.2019 pentru ocuparea pe durată determinată a unor posturi temporar vacante

Rezultate interviu – 11 octombrie 2019
09/10/2019

Rezultatele obținute la proba scrisă a concursului organizat de DGASPC Maramureș pentru ocuparea unor functii contractuale de execuție temporar vacante

Rezultate concurs – proba scrisa din 9 octombrie 2019

Despre DGASPC Maramures

Misiunea noastra

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures are ca principale obiective protectia copiilor si protectia persoanelor cu handicap institutionalizate si neinstitutionalizate si este organizata functional pe urmatoarele componente:

  • Directia de Protectie a Copilului
  • Directia de Protectie Sociala
  • Directia Economica

Istoria noastra

Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramures este o instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 107 din 16 decembrie 2004 și funcționează în subordinea Consiliului Judeţean Maramureș. Pentru DGASPC Maramures, sistemul ocrotirii copilului în vederea asigurării bunăstării sale generale înseamnă pe de o parte ansamblul de servicii oferite prin care li se asigură copiilor suport material, asistență medicală, educație și locuință, iar pe de altă parte acordarea de servicii specifice acelor copii care nu pot atinge sau este puțin probabil să atingă standarde acceptabile de sănătate, de calitate a vieții și de dezvoltare.