ANUNȚ CONCURS
20/09/2013
ANUNȚ CONCURS
24/10/2013

ACHIZITIE DIRECTA – SERVICII DE EXPERT CONTABIL

PROCEDURA ACHIZIȚIE DIRECTĂ – SERVICII DE EXPERT CONTABIL

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș cu sediul in Romania, Baia Mare, str. Banatului nr.1, doreste sa achizitioneze in cadrul proiectului: „Fără discriminare pentru o viață împlinită” POSDRU/120/6.2/G/124617 din 30.11.2012, Servicii de expert contabil.
Sursa de finantare a contractului: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii – Regiunea Nord Vest”
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut
Documentatia de atribuire: este gratuita si se poate ridica zilnic, intre orele 9.00 – 15.00, de la urmatoarea adresa: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș cu sediul in Romania, Baia Mare, str. Banatului nr.1.
Solicitarile de informatii suplimentare sau clarificari se vor transmite NUMAI in scris, pe fax 0262 228 999 sau la adresa Baia Mare, str. Banatului nr.1, pana la data de 24.10.2013 ora 14.00.
Termenul maxim de raspuns la solicitarile de clarificari: 25.10.2013 ora 16.00
Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in plic inchis, la adresa Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș cu sediul in Romania, Baia Mare, str. Banatului nr.1
Data limita de depunere a ofertelor: 29.10.2013 ora 10.00.
Deschiderea ofertelor: 29.10.2013 ora 11.00. La deschidere pot participa numai reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.