UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

Adresă demarare proiect în cadrul Programului de Interes Național

0

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș,

intenționează să depună un proiect în cadrul apelului Programului de Interes Naţional – “Înființarea de Servicii Sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro, Centre de Criză și Locuințe Protejate în vedera dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate. ”

În acest sens toate instituţiile/organizațiile abilitate şi interesate de a intra în parteneriat în cadrul acestui apel sunt rugate a-și prezenta intenția prin înaintarea unei adrese pe email-ul instituției: dgaspcmm@baiamare.rdsnet.ro până la data de 08.12.2016.