PROGRAM DE VACANȚĂ
01/08/2013
ACHIZIȚII PUBLICE – SERVICII DE TIPARITURA SI PUBLICITATE
01/09/2013

ANUNȚ CONCURS

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES,

ANUNTA

 

Organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata a  functiei contractuale vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Maramures:

 •   Asistent Medical – debutant la Complex de Servicii Centrul Maternal, CPRU si CZ Sighetu Marmatiei – studii postliceale sanitare, in specialitatea asistent medical generalist, sa detina autorizatie sa practice profesia de asistent medical generalist.Nu necesita vechime in specialitatea postul.

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:

 • conditiile prevazute la art. 3 din Regulamentul Cadru la Hotararea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant coresponzator functiilor contractuale;
 • Concursul va consta in proba scrisa si interviu, si va avea loc in prioada 07.08.2013-12.08.2013   , ora 10, la sediul Directiei , str. Banatului nr. 1.

Dosarele de concurs se depun pana la data de 09.07.2013 , si vor contine documentele mentionate la art. 6 din Regulamentul Cadru mai sus mentionat.

Informatii suplimentare, precum si bibliografia se pot obtine de la Biroul Resurse Umane din cadrul DGASPC , str. Banatului nr. 1, telefon. 0262-228999 interior. 27.

 

 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES,

ANUNTA

Organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata a urmatoarelor  functii contractuale vacante din cadrul Centrului de Recuperare pentru copii cu nevoi speciale – Sighetu Marmatiei:

 •  Kinetoterapeut – candidatii trebuie sa detina diploma de absolvire a studiilor superioare de lunga durata , specializarea Kinetoterapie si o vechime in specialitatea postului de minim 1 an;
 •  Psiholog practicant –candidatii trebuie sa detina diploma de absolvire a studiilor superioare de lunga durata , specializarea Psihologie si o vechime in specialitatea postului de minim 1 an;
 • Asistent Social practicant – candidatii trebuie sa detina diploma de absolvire a studiilor superioare de lunga durata , specializarea Asistenta Sociala si o vechime in specialitatea postului de minim 1 an;
 • Asistent medical – debutant , candidatii trebuie sa detina diploma de absolvire a scolii postliceale sanitare , specializarea – balneofizioterapie. Nu necesita vechime in specialitatea postului.
 • Logoped – debutant , candidatii trebuie sa detina diploma de absolvire a studiilor superioare de lunga durata , specializarea Psihologie ,  precum si diploma de master specializarea – Logopedie. Nu necesita vechime in specialitatea postului.
 • Infirmiera – studii generale si o vechime in specialitatea postului de minim 6 luni.

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:

 •  conditiile prevazute la art. 3 din Regulamentul Cadru la Hotararea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant coresponzator functiilor contractuale;
 • Concursul va consta in proba scrisa si interviu, si va avea loc in perioada 07.08.2013-12.08.2013   , ora 10, la sediul Directiei , str. Banatului nr. 1.
 • Dosarele de concurs se depun pana la data de 09.07.2013 , si vor contine documentele mentionate la art. 6 din Regulamentul Cadru mai sus mentionat.

Informatii suplimentare, precum si bibliografia se pot obtine de la Biroul Resurse Umane din cadrul DGASPC , str. Banatului nr. 1, telefon. 0262-228999 interior. 27.