ANUNŢ CONCURS
12/01/2016
COMUNICAT DE PRESĂ privind încheierea Contractului Colectiv de Muncă
13/01/2016

ANUNŢ CONCURS

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MARAMUREŞ

ANUNŢĂ

 

Organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata a  functiei contractuale vacante de Infirmiera Debutant – M/G ,de la Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru Copiii Strazii, din cadrul D.G.A.S.P.C. Maramures.

Se solicita studii medii/generale . Nu necesita vechime in specialitatea postului .

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:

–          conditiile prevazute la art. 3 din Regulamentul Cadru la Hotararea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant coresponzator functiilor contractuale;

Concursul va consta in proba scrisa si interviu , si va avea loc in data de 01.02.2016 , ora 10, proba scrisa si in data de 03.02.2016 proba de interviu , ora 14 la sediul Directiei , str. Banatului nr. 1.

Dosarele de concurs se depun pana la data de 22.01.2016 , si vor contine documentele mentionate la art. 6 din Regulamentul Cadru mai sus mentionat.

Informatii suplimentare, precum si bibliografia se pot obtine de la secretarul comisiei de concurs d-na Costin Maria din cadrul  Biroul Resurse Umane al DGASPC , str. Banatului nr. 1, telefon. 0262-228999 interior. 27.

 

 

Director general

Alina COSTE-MĂDĂRAS

Administrare site | Administrare website | Realizare site