Documentație de atribuire pentru achiziția de servicii medicale-evaluare in vederea incadrării în grad și tip de handicap
17/09/2019
Documentația de atribuire – Servicii psihologice psihoterapie în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș
27/09/2019

Anunț concurs Nr. 36382/23.09.2019

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES

ANUNTA

Organizarea concursului pentru ocuparea pe durata determinata a urmatoarelor functii contractuale,  temporar vacante, din cadrul D.G.A.S.P.C. Maramures:

Concurs posturi contractuale durata determinata 36382 23 09 2019