UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

Anunț concurs ocupare post vacant D.G.A.S.P.C. MM

0

Anunt concurs ocupare post vacant DGASPC MM