BULETIN INFORMATIV 2018
25/12/2018
Rezultate selecție dosare concurs funcții contractuale 21-25 ianuarie 2019
15/01/2019

Concurs pentru ocupare funcții publice de execuție vacante

ANUNT NR. 48576/27.12.2018

 CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI

PROTECTIA COPILULUI MARAMURES

BAIA MARE, STR. BANATULUI, NR.1

Tel. 0262-228999  fax: 0262-228322

 

 1. 48576/27.12.2018

                                                                                 ANUNT

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI MARAMURES,

 

Organizeaza  concurs pentru ocuparea urmatoarelor  functii publice de executie vacante  la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures :

 

 • Consilier-I Superior – din cadrul Compartimentului Buget, Management Financiar;
 • Consilier –I Superior - din cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 • Consilier-I – Principal – din cadrul Compartimentului Interventii in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratiune si Repatrieri;
 • Consilier-I – Debutant – din cadrul Compartimentului pentru Copiii care au savarsit Fapte Penale si nu Raspund Penal;
 • Consilier-I – Debutant – din cadrul Compartimentului Management de Caz pentru Copii aflati in Plasament Familial;
 • Consilier-I-Principal – din cadrul Compartimentului Management de Caz pentru Copii aflati in Plasament la Asistenti Maternali;
 • Consilier-I-Superior – din cadrul Compartimentului Management de Caz pentru Copii aflati in Plasament la Asistenti Maternali;
 • Consilier-I – Superior –din cadrul Compartimentului Management de Caz pentru Asistenti Maternali;
 • Consilier-I – Principal – din cadrul Biroului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale;
 • Consilier-I – Superior – din cadrul Biroului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale;
 • Consilier-I – Superior – din cadrul Biroului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale;
 • Consilier-I Superior – din cadrul Biroului Control Intern , Managementul Calitatii Serviciilor Sociale si Urmariri Contracte;
 • Consilier-I – Asistent – din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil;
 • Consilier-I Principal- din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil;

 

Conditii  de participare la concurs sunt :

Conditii generale :

 • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici , republicata (r2) ;
 • Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de grad profesional superior  sunt 7 ani in specialitatea studiilor ;
 • Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de grad profesional principal  sunt 5 ani in specialitatea studiilor ;
 • Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de grad profesional asistent  sunt 1 an in specialitatea studiilor ;
 • Pentru grad profesional Debutant nu necesita vechime in specialitatea studiilor ;

 

 

 

Pentru participarea la concursul de recrutare organizat, candidatii care participa pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Biroului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale si Compartimentului Buget, Management Financiar  trebuie sa fi absolvit  studii universitare de lunga durata cu diploma de licenta  in specialitatea : - Stiinte Economice ;

 

Pentru participarea la concursul de recrutare organizat, candidatii care participa pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Biroului Control Intern, Managementul Calitatii Serviciilor sociale si Urmarire Contracte trebuie sa fi absolvit  studii universitare de lunga durata cu diploma de licenta.

 

Pentru participarea la concursul de recrutare organizat, candidatii care participa pentru ocuparea functiilor publice din cadrul   Compartimentului  Interventii in Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratiune si Repatrieri,  Compartimentului pentru Copiii care au savarsit Fapte Penale si nu Raspund Penal,  Compartimentului Management de Caz pentru Copiii aflati in Plasament Familial, pentru gradul Principal din cadrul Compartimentului Management de Caz pentru Copiii aflati in Plasament la Asistenti Maternali, Compartimentului  Management de Caz pentru Asistenti Maternali si  din cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap trebuie sa fi absolvit  studii universitare de lunga durata cu diploma de licenta in specialitatea Psihologie;

 

Pentru participarea la concursul de recrutare organizat, candidatii care participa pentru ocuparea functiilor publice din cadrul  Serviciului Management de Caz pentru Copil si pentru gradul superior din cadrul Compartimentului Management de Caz pentru Copiii aflati in Plasament la Asistenti Maternali trebuie sa fi absolvit  studii universitare de lunga durata cu diploma de licenta in specialitatea Asistenta Sociala ;

 

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine documentele mentionate la art. 49 din Hotararea 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile ulterioare:

a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din actul normativ mentionat mai sus ;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

i)cazierul judiciar;

j)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Perioada de organizare a concursului va fi 29.01.2019  ora 10.00 pentru  proba scrisa, respectiv  31.01.2019  ora  12.00  interviul , si dosarele de inscriere  se vor depune pana la data de  16.01.2019 ora 16,00 la secretariatul  comisiei de concurs de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures.

In termen de maxim 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor , comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs.

Informatii suplimentare, precum si bibliografia se pot obtine de la secretarul comisiei de concurs d-na Racolta Dana  din cadrul  Biroului Management  Resurse Umane al DGASPC , str. Banatului nr. 1, telefon. 0262-228999 interior. 27.

 

 

DIRECTOR GENERAL

Alina COSTE MADARAS