UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

Anunț – Organizare examen de promovare grad profesional superior pentru funcționarii publici

0

Anunt – Organizare examen de promovare grad profesional superior pentru functionarii publici