UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

Bibliografie pentru – Concurs ocupare post vacant D.G.A.S.P.C. MM

0

Bibliografie pentru – Concurs ocupare post vacant DGASPC MM