UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

COMUNICARE ATRIBUIRE CONTRACT – SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA

0

COMUNICARE ATRIBUIRE CONTRACT – SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA