In vizita la Casa Olarului din Baia Sprie
02/11/2017
În vizită la Serviciul de Ambulanță din Sighet
03/11/2017

Concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale temporar vacante

Nr.36448/01.11.2017

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES

 ANUNTA

Organizarea concursului pentru ocuparea pe durata determinata a  urmatoarelor functii contractuale temporar vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Maramures:

– Instructor educator pentru activitati de resocializare principal – CTF Hollosi Simon  Baia Mare

– Instructor educator pentru activitati de resocializare – CTF Ardusat

Pentru postul de Instructor educator pentru activitati de resocializare principal – se solicita diploma de studii superioare in domeniul Stiinte umaniste si o vechime in specialitatea postului de minim 4 ani.

Pentru postul de Instructor educator pentru activitati de resocializare – se solicita diploma de studii superioare in domeniul Stiinte umaniste si o vechime in specialitatea postului de minim 6 luni.

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplinesca:

–                      conditiile prevazute la art. 3 din Regulamentul Cadru la Hotararea nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale;

Concursul va consta in proba scrisa, care va avea loc in data de  20 noiembrie 2017, ora 10.00, si interviul, care va avea loc in data de  22 noiembrie 2017, ora 10.00, la sediul DGASPC Maramures, str. Banatului, nr. 1, Baia Mare.

Dosarele de concurs se depun pana la data de 10 noiembrie 2017 si vor contine documentele mentionate la art. 6 din Regulamentul Cadru mai sus mentionat.

Informatii suplimentare, precum si bibliografia se pot obtine de la secretarul comisiei de concurs – d-na  Tukacs-Baban  Diana-Maria din cadrul  Biroului Resurse Umane al DGASPC Maramures, str. Banatului, nr. 1, telefon. 0262-228999, interior. 27.

Administrare site | Administrare website | Realizare site