CRRPH PLEVNEI VIȘEU DE SUS

Strada Plevnei nr. 11, Vișeu de Sus, Maramureș
Telefon: 0262-353426


Serviciul social ”CRRPH Plevnei”, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este înființat și administrat de furnizorul DGASPC Maramureş, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 000385 din 13.05.2014. Serviciul social ”CRRPH Plevnei”, sediul-Vişeu de Sus, str. Plevnei, nr. 11, jud. Maramureş, tel. 0262353426, deţine Licenţa de funcţionare-Seria LF nr. 0004207/27.08.2017(2016.08 -2021.08.29).

Serviciul social "C.R.R.P.H Plevnei" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, cu modificările ulterioare, Ordinul 67/2015 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vȃrstnice, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Standardul minim de calitate aplicabil este cel prevăzut ȋn Anexa nr. 1 al Ordinului 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vȃrstnice.

Serviciul social "C.R.R.P.H Plevnei" este înființat prin: Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 31/02.03.2010 și funcționează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.