Violenţă, STOP! Locul meu nu e aici!
10/12/2020
Darurile pregătite pentru colindătorii evenimentului “Crăciun în Maramureș”, desfășurat exclusiv on-line, au ajuns în acest an la copiii și tinerii instituționalizați
21/12/2020

DGASPC Maramureș recrutează solicitanți în vederea evaluării/atestării ca asistenți maternali profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș continuă campania de recrutare și identificare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, în cadrul proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, cod SMIS 2014+: 127169 (nr: POCU/480/4/19/127169).

Proiectul „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” este implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor depune o cerere tip de evaluare a capacităţii lor la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș din Baia Mare, strada Banatului nr. 1.

 

  • Pentru informații suplimentare, cei interesați să obțină atestatul de asistent maternal profesionist se pot adresa Serviciului Management de Caz pentru Alternative de Tip Familial din cadrul DGASPC Maramureș, telefon 0262-228.999, interior 23 și 24.
  • 0262-228.999

  • dgaspcmm.ro/team-up