Mesajul directorului DGASPC Maramureș, la început de an școlar
12/09/2016
Program de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități
26/10/2016

DGASPC preia cereri pentru obținerea Cardului European pentru Dizabilitate

Persoanele cu dizabilități din județul Maramureș pot depune cererile pentru obținerea Cardului European pentru Dizabilitate. Copiii şi adulţii cu handicap beneficiază de Cardul European pentru Dizabilitate, dacă deţin certificat de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate. Documentul este eliberat, la cerere, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureș.

Cardul European pentru Dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în  statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa. Cardul European pentru Dizabilitate permite recunoașterea reciprocă a drepturilor persoanelor cu dizabilități în statele membre participante. Titularii de card care călătoresc în alte state vor avea acces, în aceleași condiții ca și cetățenii cu dizabilități ai statului respectiv, la anumite drepturi, permițând astfel un tratament egal și facilitând mobilitatea în spațiul european.

Serviciile stabilite de fiecare stat membru UE participant la proiect, de care beneficiază persoanele cu handicap în baza cardului, vor fi postate pe site-ul proiectului, www.carddizabilitate.gov.ro. Țările incluse în acest proiect, pe lângă România, sunt Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta.

Persoanele îndreptăţite vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș, strada Victor Babeș nr. 54, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente:

a)       domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., sau în cazul minorilor, a certificatului de naştere precum și domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I., a reprezentantului legal al acestuia;

b)       numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, inclusiv comisia județeană care a eliberat documentul;

c)       o fotografie realizată în anul în curs/tip buletin; în cazul în care se va opta pentru varianta de transmitere a fotografiei în format electronic, se vor păstra aceleaşi dimensiuni ale fotografiei;

d)       număr de telefon fix sau mobil, e-mail.

Programul de lucru cu publicul la sediul DGASPC din strada Victor Babeș nr. 54 este luni și joi (între orele 9 și 14), marți (între orele 10 și 14), miercuri (între orele 10 și 16.30). Documentele pot fi transmise și pe adresa de e-mail dgaspcmm_prestatii@yahoo.com. Cererea pentru acordarea Cardului European pentru Dizabilitate poate fi descărcată și de pe pagina de internet a DGASPC Maramureș – www.dgaspcmm.ro.

Cardul european pentru dizabilitate este eliberat de către DGASPC Maramureș, în termen de maximum 45 zile de la depunerea cererii, prin persoanele responsabile desemnate în acest sens. Documentul, nominal şi netransmisibil, va fi valabil până în luna august 2020.

Director general,

ALINA COSTE MĂDĂRAS

 

cerere-pentru-acordarea-cardului-european-pentru-dizabilitate