UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

Evaluare privind implementarea Programului de interes național reglementat de Legea 248/2015 – stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate

0

Sumar_executiv_monitorizare L248