DGASPC Maramureș organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a unor posturi contractuale temporar vacante
06/11/2019
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat de DGASPC Maramureș în perioada 25-27 noiembrie 2019
13/11/2019

Fișă prezentare Proiect VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a lansat Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”. Prin acest Proiect vor fi create servicii integrate moderne în sprijinul victimelor violenței domestice, care să le ofere atât posibilitatea ieșirii din situația de vulnerabilitate, cât și facilitarea transferului către o viață independentă, prin reintegrare socio-profesională.

Finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4.4.

Valoare totală de 11 milioane euro.

Durata de implementare de 48 de luni, perioada de sustenabilitate 36 de luni.

Mai multe amănunte aici:

FISA prezentare Proiect Venus