UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

FORMULAR 5

0

În atenția ofertanților:

Pentru depunerea ofertelor se va completa  formularul  5 publicat.

FORMULAR 5 – Declaratie conflict de interese -ofertant nou

Post a Reply