UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

Formular de înscriere pentru examen de promovare grad profesional superior pentru funcționarii publici

0

Formular de inscriere pentru examen de promovare grad profesional superior pentru functionarii publici