UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – Achiziție directă servicii de deratizare și dezinsecție DGASPC MM

0

Servicii de deratizare si dezinsectie DGASPC MM