UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

INVITATIE DE PARTICIPARE – Achizitie directa servicii de verificare si reparare instalatii electrice

0

INVITATIE DE PARTICIPARE – Servicii de verificare si reparare instalatii electrice