UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

INVITATIE DE PARTICIPARE – VERIFICARE / REINCARCARE STINGATOARE INCENDIU

0

INVITAȚIE DE PARTICIPARE – VERIFICARE REÂNCĂRCARE STINGĂTOARE INCENDIU