UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

Lista cuprinzând funcțiile din cadrul DGASPC Maramureș în plată la 30 martie 2018

0

Conform articolului 33 din Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures afiseaza lista tuturor functiilor în plată din cadrul institutiei la data de 30 martie 2018, astfel:

Lista functiilor din cadrul DGASPCMM in plata la 30 martie 2018