UNIUNEA EUROPEANA
Fondul Social European

GUVERNUL ROMANIEI
Ministerul Administratiei si Internelor

Inovatie in Administratie
Programul Operational
"Dezvoltarea Capacitatii Administrative"

Directia Generala de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Maramures

Lista funcțiilor din cadrul D.G.A.S.P.C. MM la 30.09.2018

0

Lista funcțiilor din cadrul DGASPC MM la 30.09.2018