Colindători din sistemul de protecție specială, la DGASPC Maramureș
20/12/2019
Rezultatul probei scrise la concurs
06/01/2020

Noutăţi – proiect „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”

Noutăţi – proiect „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”

În cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – POCU: 465/4/4/128038 implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu DGASPC Maramureș, a fost prelungit termenul pentru depunerea dosarelor pentru selecția persoanelor care vor face parte din grupul – țintă, pentru primul an de implementare, până la data de 31.01.2020.
Astfel, continuă procesul de identificare a victimelor violenţei domestice în vederea includeri acestora într-o locuință protejată sau după caz, furnizării de servicii complementare (grup de suport şi consiliere vocaţională).
Persoane de contact DGASPC Maramureș: Lenuța Plitan (asistent social), Daniela Covaciu (psiholog), Adriana Sabău (consilier vocațional).