Family Tel: 0800.070.009 – linie telefonică de suport pentru familiile ai căror copii întâmpină dificultăți emoționale și comportamentale în perioada de distanțare socială
26/06/2020
Examen de promovare în grad profesional superior pentru funcționarii publici din cadrul DGASPC Maramureș
04/08/2020

Precizări privind acordarea stimulentului de risc, conform prevederilor OUG nr. 43/2020

Având în vedere numeroasele solicitări transmise de persoanele care au calitatea de asistent personal al persoanelor cu dizabilități, în vederea acordării stimulentului de risc, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României numărul 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea de aprobare numărul 82/2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș face următoarele precizări:

Potrivit prevederilor articolului 7, alineat 5 al Ordonanței de Urgență a Guvernului României numărul 43/2020, aprobată cu modificări prin Legea de aprobare numărul 82/2020, se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

Conform prevederilor articolului 39, alineat 1 al Legii numărul 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul individual de muncă al asistentului personal este încheiat cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, autoritatea administrației publice locale având calitatea de angajator.

În acest sens, rugăm solicitanții să se adreseze primăriei de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, în vederea acordării stimulentului de risc, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României numărul 43/2020, aprobată cu modificări prin Legea de aprobare numărul 82/2020.