Sărbătorile de iarnă în centrele DGASPC Maramureş
28/12/2015
Mesajul directorului general al DGASPC Maramureş
29/12/2015

RAPORT SINTEZĂ DGASPC MARAMUREŞ – ANUL 2015

 

În cursul anului 2015 activitatea specializată a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Maramureș s-a desfășurat pe axele specifice, situația beneficiarilor prezentându-se statistic astfel:

 

I. Componenta Protecţia Copilului

La sfârșitul lunii noiembrie 2015 un număr de 1346 copii/tineri/mame beneficiază de servicii oferite de instituția noastră, după cum urmează:

–          în centrul de zi: 9

–          în centrul de recuperare pentru copilul cu handicap: 30

–          în servicii de tip familial (plasament familial la rude până la gradul IV/alte familii/persoane, asistență maternală, tutelă): 936

–          în serviciile de tip rezidențial din subordinea D.G.A.S.P.C. (case de tip familial, centre maternale, centre de primire în regim de urgență, centrul de plasament, asistență și sprijin pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecție): 331

–          în servicii de tip rezidențial aflate în subordinea organismelor private autorizate: 40.

În perioada ianuarie – noiembrie 2015 pentru un număr de 245 copii/tineri/mame din serviciile de tip rezidențial și familial a încetat măsura de protecție prin:

–          reintegrare în familia naturală: 60 cazuri

–          împlinirea vârstei de 18/26 ani, conform legii: 96 cazuri

–          alte cauze: 89 cazuri

Pentru 32 de copii beneficiari ai serviciilor de zi au fost închise cazurile în această perioadă.

 

Din informațiile comunicate de un număr de 52 de primării din totalul de 76 pentru trimestrul  III al anului 2015, situația în ceea ce privește copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate se prezintă astfel:

Număr de familii în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătatela sfârşitul perioadei raportate Număr de copii la sfârşitul perioadei raportate Număr de copii aflaţi în îngrijirea rudelor până la gradul IV, fără măsură de protecţie Număr de copii cu măsură de protecţie la sfârşitul perioadei raportate Alte situaţii (precizaţi)
la AMP în centre de plasament publice sau private la rude până la gradul  IV la alte persoane/familii
– cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate 378 592 579 0 0 9 2 2
– cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate 856 1340 1260 0 0 2 0 78
– cu părinte unic susţinător al familiei monoparentale plecat la muncă în străinătate 122 171 150 0 6 10 0 5
Total 1356 2103 1989 0 6 21 2 85

 

 

Număr de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate Distribuţia pe sexe
M F
2103 1002 1101

 

Distribuţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate pe grupe de vârstă
<1 ani 1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13 ani 14-17 ani
4 10 211 455 675 748

 

În perioada ianuarie – noiembrie 2015 instituția noastră a primit  un număr de 358 de sesizări privind situații/cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului. Dintre acestea 238 s-au confirmat și 120 au fost infirmate.

Din cele 238 de cazuri confirmate 27 au fost cazuri de abuz fizic, 56 de abuz emoțional, 5 de abuz sexual, 143 cazuri de neglijare și 7 cazuri de exploatare prin muncă.

În materia adopțiilor situația pentru perioada ianuarie – septembrie 2015 se prezinta astfel:

–          familii atestate: 9;

–          deschidere procedură adopție internă: 5 sentințe civile definitive;

–          încredințări în vederea adopției: 2;

–          încuviințări adopție internă: 5 sentințe civile definitive.

 

II. Componenta Protecţia Persoanei Adulte cu Handicap

Beneficiari în plată: 17.649, din care adulţi 15.801 şi copii 1.848.

În centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap sunt un total de 418 beneficiari.

În Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap Pinochio-Cărbunari, un centru contractat de către ASSOC Baia Mare, sunt 14 tineri cu handicap.

Frecventează Centrul de zi “Ajută” Sighetu Marmaţiei un număr de 45 persoane adulte cu handicap.

În anul 2015 s-au admis în cadrul centrelor rezidenţialepentru persoane adulte cu handicap un număr de 8 persoane adulte cu handicap.

S-au transferat din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de  protecţie a persoanelor adulte cu handicap un număr de 5 persoane adulte cu handicap.

S-a reintegrat în familie o persoană adultă cu handicap.

 

III. Situația finanțării:

În anul 2015 bugetul total alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Maramureș a fost în sumă de 92.903 mii lei, acesta fiind defalcat, cu aproximare, după cum urmează pentru susținerea activităților specifice instituției:

1. Prestații sociale pentru persoanele cu dizabilități: 59.210 mii lei, din care:

– plata indemnizațiilor acordate celor 17.649 persoane cu dizabilități: 57.426 mii lei;

– plata transportului persoanelor cu dizabilități: 1.764 mii lei;

– plata dobânzilor la creditele cu dobîndă subvenționată acordate persoanelor cu dizabilități: 20 mii lei.

2. Finanțarea cheltuielilor necesare funcționării componentei Protecția copilului: 21.893 mii lei.

3. Finanțarea cheltuielilor necesare funcționării componentei Protecția persoanei adulte cu handicap: 11.543 mii lei.

4. Finanțarea proiectelor în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Maramureș are calitatea de solicitant sau partener : 257 mii lei.