BULETIN INFORMATIV 2019
03/06/2020
Family Tel: 0800.070.009 – linie telefonică de suport pentru familiile ai căror copii întâmpină dificultăți emoționale și comportamentale în perioada de distanțare socială
26/06/2020

Servicii gratuite pentru victimele violenței domestice din județul Maramureș

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș este partener în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” – POCU: 465/4/4/128038 implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de lider de proiect.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei în familie. Calitatea de victimă a violenței domestice nu se raportează numai la relația soț/soție, partener/parteneră, ci cuprinde o sferă foarte largă de relații sociale conform art. 5 din Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

În acest sens, solicităm sprijinul autorităților locale din județul Maramureș pentru identificarea și îndrumarea victimelor violenței domestice care au dreptul la protecție legală și cărora le putem oferi în cadrul proiectului cazare și servicii de specialitate, operaționale la nivelul DGASPC Maramureș începând cu data de 4 martie 2020.

Informații suplimentare la telefon: 0262.228.999, 0262.215.853 și pe www.dgaspcmm.ro.

 

Director General,

ALINA COSTE MĂDĂRAS