SOLICITARE INFORMATII

HG nr. 123-2002 Norme Metodologice de Aplicare a Legii 544-2001
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Ordonanta nr. 27-2002 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
Tipizat Cerere informatii de interes public
Tipizat Reclamatie administrativa 1 - raspuns negativ
Tipizat Reclamatie administrativa 2 - nu s-a raspuns in termen