Achiziția a 2 imobile gata construite si finisate (teren imprejmuire+construcții+utilitati) din cadrul proiectului “Tranziția spre servicii sociale in comunitate, în Județul Maramureș”
16/12/2022
19/12/2022

Achiziția a 2 imobile gata construite si finisate (teren imprejmuire+construcții+utilitati) din cadrul proiectului “Furnizarea de servicii sociale integrate în comunitate, în Județul Maramureș”

Administrare site | Administrare website | Realizare site