Achiziția a 2 imobile (teren imprejmuire+construcții+utilitati) susceptibile cu destinația de locuințe sociale din cadrul proiectului “Tranziția spre servicii sociale in comunitate în Județul Maramureș”
10/08/2022
Ziua Independenței Ucrainei: Tineri din sistemul de protecție specială al DGASPC Maramureș, în „Lanțul solidarității – Solidari cu regiunile ucrainene înfrățite”
24/08/2022

Achiziția a 2 imobile (teren imprejmuire+construcții+utilitati) susceptibile cu destinația de locuințe sociale din cadrul proiectului “Furnizare de servicii sociale integrate în comunitate în Județul Maramureș”

Administrare site | Administrare website | Realizare site