Achiziția a 2 imobile (teren împrejmuire+construcții+utilități)susceptibile cu destinația de locuințe sociale protejate din cadrul proiectului “Furnizare de servicii sociale integrate în comunitate”
30/09/2022
Atelier de dezvoltare a inteligenței emoționale pentru personalul de specialitate al Centrului de Zi Griviței Baia Mare, din cadrul DGASPC Maramureș
30/09/2022

Achiziția a 2 imobile (teren împrejmuire+construcții+utilități)susceptibile cu destinația de locuințe sociale protejate din cadrul proiectului “Tranziția spre servicii sociale în comunitate, în jud. MM”

Caiet de sarcini și documentație – Tranziția spre servicii sociale în comunitate în jud. MM

  • Nr.  anunț SEAP : ADV 1318378
  • Data limită de depunere a ofertelor 10.10.2022, ora 10.00.
Administrare site | Administrare website | Realizare site