ANUNȚ CONCURS
01/08/2013
PROGRAM DE VACANȚĂ
01/09/2013

ACHIZIȚII PUBLICE – SERVICII DE TIPARITURA SI PUBLICITATE

INVITATIE DE PARTICIPARE

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures va invita sa depuneti oferta  in scopul atribuirii, prin achizitie directa a contractului de servicii –  Servicii de tipărituri pentru informare si publicitate necesare promovarii proiectului „Fără discriminare perntru o viață împlinită”,Cod CPV: 79800000-2;

1.    Denumirea/numele autoritatii contractante: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures;

2.    Adresa : Baia Mare, str. Banatului,   nr. 1, jud. Maramures tel/fax 0262228322;

3.    Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: Achizitie Directa conform art. 19 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

4.    Valoarea estimata fara TVA: 2.416 EURO (echivalent a  10.700 lei fara TVA);

5.    Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;

6.    Data limita de depunere a ofertei: 04.09.2013, orele 10,00;

7.    Data deschiderii ofertelor: 04.09.2013, orele 12,00;

8.    Adresa la care trebuie depusa oferta:  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures Baia Mare, str. Banatului  nr. 1, jud. Maramures;

9.    Documentatia de atribuire poate fi obtinuta de la camera 104 din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures Baia Mare, str. Banatului  nr. 1, jud. Maramures, persoana de contact Popa Gabriela.

Administrare site | Administrare website | Realizare site