Anunt de publicitate privind „Achiziția a 2 imobile cu regim de inaltime Parter sau Parter+etaj, gata construite sau in curs de construire (teren imprejmuire+construcție+utilitati) în vederea atribuirii destinației de servicii sociale cu cazare pentru persoane adulte incadrate in grad de handicap care nu necesita fotoliu rulant din cadrul proiectului “Furnizare de servicii sociale integrate în comunitate, în Județul Maramureș”
18/01/2023
Contract servicii medicale medic primar pediatru
20/01/2023

Anunt de publicitate privind „Achiziția a 2 imobile cu regim de inaltime Parter sau Parter + etaj, gata construite sau in curs de construire (teren imprejmuire+construcție+utilitati) în vederea atribuirii destinației de servicii sociale cu cazare pentru persoane adulte incadrate in grad de handicap care nu necesita fotoliu rulant din cadrul proiectului “Tranziția spre servicii sociale in comunitate, în Județul Maramureș”

CAIET DE SARCINI + anunt de participare pentru achizitia a 2 imobile “TRANZIȚIA SPRE SERVICII SOCIALE IN COMUNITATE, ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ + MODELE DE FORMULARE

Modele de formulare – oferta financiara si decl. art.51, Tranziția spre servicii sociale in comunita. docx

 

Data limita de depunere a ofertelor:

Ofertantii pot sa depuna o oferta in plic inchis si sigilat la sediul social al DGASPC Maramureș din strada Banatului nr. 1 Baia Mare, pana la data 26.01.2023, ora 11:00.

De asemenea, anuntul de publicitate se poate regasi si in catalogul SEAP.

VALOAREA TOTALA ESTIMATA A ACHIZITIEI ESTE DE 1.333.781,51  RON + T.V.A.  (valoare estimare TVA inclus fiind de 1 587 200 RON) , conform condițiilor din caietul de sarcini.

Administrare site | Administrare website | Realizare site