CASA DE TIP FAMILIAL BRADULUI

Casa de Tip Familial Bradului
Str. Bradului Nr. 5, Sighetu Marmației, Maramureș
TEL: 0262.311072, TEL/FAX: 0262 – 315575

CTF Bradului Sighetu Marmaţiei asigură condiţii multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi de socializare care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţionala a copiilor/tinerilor.
Astfel, aceștia beneficiază de timp liber în care se pot odihni, relaxa sau pot participa la activităţi specifice vârstei, în funcţie de interesul manifestat de către fiecare beneficiar în parte.
Copiii/tinerii beneficiază de o locaţie deschisă către comunitate şi integrată într-un sistem de servicii având o capacitate de 12 locuri, cu caracteristici de tip familial care răspunde nevoilor individuale ale acestora.
Serviciul este centrat pe copil, pe respectarea drepturilor sale.
În casă există o bibliotecă, unde beneficiarii au la dispoziţie cărţi pentru lectură obligatorie din cadrul programei şcolare sau cărţi de interes personal, reviste, pliante, broşuri, de asemenea există un calculator, la care copiii/tinerii au acces pentru a învăţa sau a-şi îmbunătăţii cunoştinţele de calculatoare/informatică sau pentru divertisment, un televizor, etc.
În prezent pe această locaţie sunt 10 copii (6 fete şi 4 băieţi), elevi la unități de învățământ din Sighetu Marmației și Baia Mare. O tânără este studentă la Cluj Napoca.
CTF Bradului Sighetu Marmaţiei funcţionează din anul 1999.

Administrare site | Administrare website | Realizare site