Casa de Tip Familial Coșbuc Sighetu Marmației

Denumire serviciu social: Casa de Tip Familial Coșbuc Sighetu Marmației

Cod serviciu social: 8790CR-C-I

Adresa: Sighetu Marmației, strada George Coșbuc nr. 5, județ Maramureș

Telefon: 0262.317.787

Tip serviciu social: centru rezidențial cu cazare pe durată nedeterminată pentru copii

Categorii de beneficiari: copii cu dizabilități  separați, temporar sau definitiv, de părinți și ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială.

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

  • Găzduire și îngrijire;
  • Sprijin emoțional și consiliere;
  • Educare și formare;
  • Socializare;
  • Activități culturale de petrecere a timpului liber;
  • Asistență socială și suport specializat în vederea reintegrării familiale/sociale.

Capacitatea serviciului social: 12 locuri

Resurse umane:  12,17 posturi

  • Personal de conducere – sef centru
  • Personal de specialitate – psiholog, educator, asistent medical
  • Personal administrativ – bucatar, sofer

Finanțare serviciu social: bugetul de stat, donații/sponsorizări.

Administrare site | Administrare website | Realizare site