Casa de Tip Familial Holloși Șimon Baia Mare

Denumire serviciu social: Casa de Tip Familial Hollosi Simon Baia Mare

Cod serviciu social: 8790-CR-C- I

Adresa: Baia Mare, strada Hollosi Simon nr. 65

Telefon: 0262.218.957

Tip serviciu social: rezidential

Categorii de beneficiari: copii tipici

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

Capacitatea serviciului social: 10

Resurse umane:  6 educatori + 1 bucătar

Finanțare serviciu social: buget, sponsorizări, donații

Administrare site | Administrare website | Realizare site