CASA DE TIP FAMILIAL HOLLOSI SIMON

Strada Hollosi Simon nr. 65, Baia Mare, Maramureş
Telefon: 0262-218957

Serviciul social Casa de tip familial Hollosi Simon, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 385/13.05.2014.

Scopul serviciului social Casa de tip familial Hollosi Simon este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

Casa de tip familial Hollosi Simon funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Casa de tip familial Hollosi Simon este înfiinţata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramures nr. 63 din 05.08.2003, funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramures si are o capacitate de 10 locuri.

Serviciile sociale oferite în cadrul Casei de tip familial Hollosi Simon sunt următoarele:
a)respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b)protejarea şi promovarea drepturilor copilului în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la situaţia copilului;
c)asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
d)deschiderea către comunitate;
e)asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f)asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
g)ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu cu respectarea prevederilor Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată.
h)facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale copilului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
i)promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
j)asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
k)preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor copilului de a trăi independent;
l)încurajarea iniţiativelor individuale ale copilului şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
m)asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n)asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o)primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
p)colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.
Administrare site | Administrare website | Realizare site