Casa de Tip Familial Mogoșești

 

Denumire serviciu social: Casa de Tip Familial (CTF) Mogoșești

Cod serviciu social: 8790CR-C-I, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș

Adresa: comuna Satulung, sat Mogoșești nr. 2

Telefon: 0362.730.299

Tip serviciu social: Rezidențial

Categorii de beneficiari:

 1. a) copii separați, temporar sau definitiv, de părinți, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;
 2. b) copii pentru care s-a dispus măsura de plasament în regim de urgență.

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

 • Îngrijire personală
 • Educare
 • Dezvoltare abilităţi de viaţă independentă
 • Consiliere psihosocială şi suport emoţional
 • Supraveghere
 • Reintegrare familială și comunitară
 • Socializare şi activităţi culturale
 • Cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție
 • Masă: inclusiv preparare hrană caldă, după caz
 • Curățenie
 • Alte activități, după caz: îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserţie/reinserţie socială, terapie ocupaţională, consiliere şi informare, orientare vocaţională, consiliere juridică, pază, menaj, alte activităţi administrative etc.

Capacitatea serviciului social: 12 locuri

Resurse umane:  6 educatori; 6 x 1/3 personal comun

Finanțare serviciu social: buget

Administrare site | Administrare website | Realizare site