Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane cu dizabilități Călinești

Denumire serviciu social: Centrul de abilitare și reabilitare persoane adulte cu dizabilități (CAbR) Călinești

Cod serviciu social: 8790-CR-D-II

Adresa:Localitatea Călineștinr.290

Telefon: 0262.373.333

Tip serviciu social:Rezidențial

Categorii de beneficiari: Adulți cu dizabilități

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

  • Abilitare și reabilitare
  • Sprijin emoțional și consiliere psihologică
  • Îngrijireși asistență
  • Deprinderi de viață independentă
  • Educație/pregătire pentru muncă
  • Socializare, activități culturale și de petrecere a timpului liber

Capacitatea serviciului social: 18

Resurse umane: personal de conducere, personal de specialitate, personal administrativ

Finanțare serviciu social: bugetul de stat, donații, sponsorizări.

Administrare site | Administrare website | Realizare site