Casa de Tip Familial nr. 4 Baia Mare

Denumire serviciu social: Casa de Tip Familial nr. 4 Baia Mare

Cod serviciu social: 8790-CR-C- I

Adresa: Baia Mare, strada Dealul Florilor nr. 16

Telefon: 0262.219.486

Tip serviciu social: rezidențial

Categorii de beneficiari: copii tipici

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

Capacitatea serviciului social: 12

Resurse umane:  6 educatori + 1 bucătar

Finanțare serviciu social: buget, sponsorizări, donații

Administrare site | Administrare website | Realizare site