Casa de Tip Familial Pandurilor Sighetu Marmației

Denumire serviciu social:     Complex Servicii Sighetu Marmației

     CTF PANDURILOR  SIGHETU-MARMAȚIEI

 

Cod serviciu social: 8790 CR-C-I

Adresa:  Sighetu-Marmației, strada Pandurilor  nr. 1A

Telefon: 0262.310.239

Tip serviciu social: rezidențial

Categorii de beneficiari: copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi

Activități desfășurate în cadrul serviciului social: accesul copiilor/tinerilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională

Capacitatea serviciului social: 12 locuri

Resurse umane:   7  posturi

Finanțare serviciu social: Buget Consiliu Județean Maramureș

Administrare site | Administrare website | Realizare site