CASA DE TIP FAMILIAL STEFAN CEL MARE

Strada Ștefan cel Mare nr. 93

 

Serviciul social Casa de Tip Familial Stefan cel Mare,  este înfiinţat şi administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramure, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr.000385, deţine Licenţa de funcţionare definitivă Seria LF nr. 0008021.

 

Scopul serviciului social Casa de Tip Familial Stefan cel Mare, cu o capacitate de 12 locuri,  este de a asigura  protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii măsurii plasamentului.

 

Casa de Tip Familial Stefan cel Mare  funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 

Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/26.02.2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial.

 

Casa de Tip Familial Ștefan cel Mare este înfiinţata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramures nr. 63 din 05.08.2003 şi funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramures.

 

Administrare site | Administrare website | Realizare site