NOUTATI

04/08/2021

ANUNȚ- ADV1211884 – “Contract servicii de spălare auto, autoturisme din dotarea DGASPC Maramureș. Termen limită de depunere a ofertelor 11.08.2021, 10:00.

Documentație spălări auto 2021
29/07/2021

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE + ANEXE PLANȘE pentru achiziția publică de servicii de proiectare faza PT ( documentație pentru obținerea avizelor, autorizațiilor, proiect pentru DTAC+DDE) ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ pentru obiectivul de investiții “Construire 4 locuințe protejate cu regim de înălțime parter și împrejmuire” în sat Tulghieș, jud. Maramureș, data limită de depunere de 16.08.2021, ora 16.00.

DOCUMENTATIE ATRIBUIRE
29/07/2021

ANUNȚ- ADV 1229833 – “Contract Servicii de spălătorie și uscare materiale textile” la CRRPH Sighet, str. Dragoș Vodă nr. 41 din cadrul DGASPC MM. Data limită de depunere a ofertelor 06.08.2021, ora 13:00.

Documentație Servicii de spălătorie și uscare materiale textile – DGASPC MM
16/07/2021

Contract servicii în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (PSI). Data limită de depunere a ofertelor 26.07.2021, ora 11:00.

Documentație servicii SSM și PSI_2021
07/07/2021

Răspuns solicitare clarificări ADV 1225248 pentru Contract servicii în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (PSI)

Raspuns clarificari ADV 1225248
06/07/2021

Contract servicii în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) și în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (PSI). Data limită de depunere a ofertelor 14.07.2021, ora 11:00.

Documentație servicii SSM și PSI_2021
28/06/2021

Răspuns solicitare clarificări ADV1222444 la Contract servicii de închiriere și întreținere purificatoare de apă pentru dotarea obiectivelor aparținând DGASPC Maramureș

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI ADV1222444
22/06/2021

Contract servicii de închiriere și întreținere purificatoare de apă pentru dotarea obiectivelor aparținând DGASPC Maramureș. Data limită de depunere a ofertelor 30.06.2021, ora 12:00

Documentație purificatoare de apă
22/06/2021

Contract de furnizare lemne de foc în conformitate cu caietul de sarcini și anexele atașate. Data limită de depunere oferte 24.06.2021, ora 12:00.

Documentație lemne de foc 2021
Administrare site | Administrare website | Realizare site