Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități Ferneziu

Denumire serviciu social: Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități Ferneziu

Cod serviciu social: 8790-CR-D-I

Adresa: Baia Mare, strada Valea Tinei nr. 2

Telefon: 0362.424.533

Tip serviciu social: centru de îngrijire și asistență

Categorii de beneficiari: adulți cu dizabilități

Activități desfășurate în cadrul serviciului social: activități de îngrijire și asistență

Capacitatea serviciului social: 8

Resurse umane: 8

Finanțare serviciu social: bugetul de stat

Administrare site | Administrare website | Realizare site