Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități Oltului

Denumire serviciu social: Centrul de Îngrijire și Asistență (CIA) pentru persoane adulte cu dizabilități Oltului

Cod serviciu social: 8790-CR-D-I

Adresa: Baia Mare, strada Oltului nr. 4A

Telefon: 0262.211.954

Tip serviciu social: centru de îngrijire și asistență

Categorii de beneficiari: adulți cu dizabilități

Activități desfășurate în cadrul serviciului social: activități de îngrijire și asistență

Capacitatea serviciului social: 10

Resurse umane: 9

Finanțare serviciu social: bugetul de stat

Administrare site | Administrare website | Realizare site