Centrul de Îngrijire și Asistență Cloșca Sighetu Marmației

Denumire serviciu social: Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cloșca Sighetu Marmației 

Cod serviciu social: CR-D-I 8790

Adresa: Sighetu Marmației, strada Cloșca nr. 33

Telefon: 0262.310.617

Tip serviciu social: Centru de îngrijire și asistență

Categorii de beneficiari: Adulti cu nevoi speciale

Activități desfășurate în cadrul serviciului social: Asistenta sociala, cazare, îngrijire, socializare, abilitare/reabilitare și reintegrare sociala

Capacitatea serviciului social: 23 rezidenți

Resurse umane: Administrator, psiholog, educator, pedagog de recuperare, lucrători sociali, asistente medicale, infirmiere

Finanțare serviciu social: bugetul de stat

Administrare site | Administrare website | Realizare site