Centrul de Primire în Regim de Urgență Baia Mare

Denumire serviciu social: CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA BAIA MARE

Cod serviciu social: 8790 CR-C-II

Adresa: BAIA MARE, STR. VICTOR BABES NR. 54, MARAMURES

Telefon: 0262.276.900

Tip serviciu social: CENTRU REZIDENTIAL PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT SAU EXPLOATAT

Categorii de beneficiari: COPII ABUZATI, EXPLOATATI, NEGLIJATI, AFLATI IN SITUATIE DE RISC IN PROPRIA FAMILIE / FAMILIA EXTINSA/FAMILIA SUBSTITUTIVA

Activități desfășurate în cadrul serviciului social:

 • CONSILERE PSIHOLOGICA, CONSILIERE PSIHO-PEDAGOGICA, CONSILIERE PSIHO-SOCIALA, CONSILIERE JURIDICA, CONSILIERE EDUCATIONALA
 • EDUCATIE PENTRU SANATATE

Capacitatea serviciului social: 12 BENEFICIARI CU VARSTA INTRE 7 SI 18 ANI

Resurse umane:  9,75 POSTURI DIN CARE:

 1. PERSONAL DE CONDUCERE : SEF CENTRU – FACE PARTE DIN PERSONALUL COMUN AL COMPLEXULUI DE SERVICII BAIA MARE
 2. PERSONAL DE SPECIALITATE DE INGRIJIRE SI ASISTENTA;PERSONAL DE SPECIALITATE:
 • 1 PSIHOLOG
 • 0,5 ASISTENT SOCIAL
 • 1 ASISTENT MEDICAL
 • 4,5 EDUCATORI
 • 1 INFIRMIERA
 1. PERSONAL CU FUNCTII ADMINISTRATIVE, GOSPODARIRE, INTRETINERE-REPARATII,DESERVIRE:
 • 0,25 MAGAZINER
 • 1 INSPECTOR DE SPECIALITATE
 • 0,5 MUNCITOR CALIFICAT - BUCATAR

Finanțare serviciu social: BUGETUL DE STAT – CONSILIUL JUDETEAN MM, DONATII, SPONSORIZARI

Administrare site | Administrare website | Realizare site