CENTRUL  DE  RECUPERARE PENTRU COPIII CU HANDICAP

Strada Drago ș Vodă nr. 35 Sighetu Marmației, Maramureş

Telefon/fax: 0262-319018

 

 

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Sighetu Marmatiei este un serviciu social din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures, fiind infiintat prin Hotararea nr. 27/27.02.2013 a Consiliului Judetean Maramures.

 

Serviciul social “Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap” Sighetu Marmatiei Cod Serviciu Social 8891CZ –C-III infiintat si administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului Maramures acreditat conform certificatului de acreditare seria AF, nr. 000385 din 13.05.2014, cu sediul in Sighetu Marmatiei, str. Dragos Voda, nr. 35-37, avand licenta de functionare seria LF nr. 0005480 emisa de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice valabila pe o perioada de 5 ani, respectiv: 18.01.2016 – 18.01.2021.

  1. a) Scopul serviciului social “Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap” Sighetu Marmatiei este un serviciu in subordinea Diectiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures fiind un serviciu care asigura pe timpul zilei servicii sociale de tip recuperare, activitati de abilitare si reabilitare terapeutica, educatie specializata, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viata independente, precum si activitati de sprijin, consiliere, educare pentru parinti sau reprezentantii legali, dar si pentru alte persoane care au in ingrijire copii cu dizabilitati. Centrul de recuperare ofera servicii specializate pentru copiii care prezinta dizabilitati si grad neuropsihic si locomotor in vederea prevenirii, limitarii si inlaturarii efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera inadaptare, izolare, marginalizare sau excludere sociala. Centrul are capacitatea de 36 de beneficiari.

Pachetul de servicii sociale specializate, de recuperare terapeutica, precum si modul de acordare a acestora sunt stabilite potrivit reglementarilor in vigoare si in conformitate cu standardele generale de calitate si cu standardele minime obligatorii, conform legislatiei in vigoare.

  1. b) Activitati de baza

Centrul ofera servicii sociale specializate de recuperare/reabilitare terapeutica pentru copiii cu handicap neuropsihic si locomotor, conform Ordinului 25/9 martie 2004 si O.G. nr. 86/2004, respectiv:

  • Consiliere psihologica pentru copii si parintii acestora
  • Terapie educationala ( ludoterapie, ergoterapie, stimulare senzoriala )
  • Kinetoterapie
  • Logopedie
  • Hidroterapie
  • Asistenta sociala
  • Asistenta medicala
  1. c) Categoria de beneficiari

Beneficiaza de servicii sociale specializate de recuperare/reabilitare terapeutica copiii care prezinta dizabilitati si grad neuropsihic si locomotor in vederea prevenirii, limitarii si inlaturarii efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera inadaptare, izolare, marginalizare sau excludere sociala.

Administrare site | Administrare website | Realizare site