Centrul de Zi (CZ) pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bujorului

Denumire serviciu social: Centrul de Zi (CZ) pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bujorului

Cod serviciu social: 8899 CZ-D-I

Adresa: Baia Mare, strada Bujorului nr. 1

Telefon: 0262.215.561

Tip serviciu social: centru de Zi

Categorii de beneficiari: adulți cu dizabilități

Activități desfășurate în cadrul serviciului social: diverse activități în vederea educării și socializării adulților cu dizabilități – prin dobândirea de noi abilități, dezvoltarea abilităților motorii fine, creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii

Capacitatea serviciului social: 18

Resurse umane: 6

Finanțare serviciu social: bugetul de stat

Administrare site | Administrare website | Realizare site